Filozofia

Firma przyjazna rodzinie

Zgodnie z filozofią koncernu KOMSA, w centrum naszego biznesu jest zawsze człowiek. W naszej codziennej pracy dbamy o harmonijne połączenie życia prywatnego i zawodowego naszych współpracowników. Jesteśmy przekonani, że jedynie pracownicy, którzy czują się dobrze w swojej pracy, mogą osiągać rezultaty lepsze niż przeciętne. Prowadzą do tego działania dobre dla zdrowia i zorientowane na pracownika.

Element przyszłości

Każdy człowiek, który rozpoczyna pracę w Grupie KOMSA dokłada cegiełkę do jej rozwoju, jest jej przyszłością. Wierzymy, że tylko razem może nam się udać osiągnąć sukces. Podstawami efektywnej pracy zespołowej i projektów odnoszących sukcesy jest otwarta komunikacja oraz ciągły proces rozwoju i dokształcania każdego członka zespołu. W koncernie obraliśmy sobie za motto świadomość ekologiczną i zrównoważony rozwój. Siedziba naszej firmy została wybudowana według ekologicznych standardów.