Advanced replacement

Wysoki poziom dostępności usług to podstawa wyboru rozwiązania

Dostępność usług realizowanych za pomocą dostarczanych rozwiązań to dzisiaj jedno z najważniejszych kryteriów wyboru dostawcy. Jednym z podstawowych wskaźników przekładających się bezpośrednio na dostępność usług jest średni czas pomiędzy awariami oraz czas przeznaczony na ich usunięcie, a tym samym przywrócenie pełnej funkcjonalności usług. W przypadku awarii sprzętowych najważniejszym elementem jest czas naprawy uszkodzonego elementu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz swoich Partnerów, KOMSA Systems Polska dla wszystkich dystrybuowanych produktów, zaoferuje usługę Advanced Replacement. Usługa ta jest usługą premium, mającą znaczący wpływ na poprawę dostępności usług realizowanych poprzez wdrożone systemy.

Usługa Advanced Replacement obejmuje następujące aktywności:

- Zdalna diagnoza usterki

- Wysyłka modułu zamiennego natychmiast po zidentyfikowaniu usterki

- Kompletne portfolio dostępne na magazynie KOMSA Systems Polska

Benefity dla Partnerów

  • Usługa premium dostępna dla produktów znajdujących się w portfolio
  • Wysyłka modułu zamiennego w ciągu 24 godzin roboczych
  • Zwiększona jakość realizowanych usług

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ DO NAS JUŻ TERAZ!
Technical Assistance Center - KOMSA Systems Polska

·