Alcatel-Lucent OmniAccess Wireless LAN

Rodzina kontrolerów WLAN Alcatel-Lucent OmniAccess charakteryzuje się bardzo zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa dostępnymi w kompletnej linii produktów o modułowej i stałej konfiguracji.

W skład rodziny kontrolerów WLAN OmniAccess wchodzą:

Cała rodzina kontrolerów WLAN OmniAccess jest zarządzana za pośrednictwem aplikacji OmniAccess 3600 Air Manager.

Charakterystyka: OmniAccess Wireless LAN Switch

Rodzina kontrolerów WLAN Alcatel-Lucent OmniAccess obejmuje szerokie spektrum urządzeń o dużej elastyczności, co pozwala zbudować z ich wykorzystaniem sieci o różnej wielkości i wymaganiach funkcjonalnych.

Kontrolery funkcjonują zgodnie z koncepcją zarządzania z punktu widzenia użytkownika, oferując np. funkcje follow-me, dostęp na podstawie tożsamości użytkownika oraz aplikacje zapewniające ciągłość świadczenia usług. Są skalowalne, obsługują mobilną telefonię IP oraz zapewniają zintegrowane zarządzanie siecią o wysokim stopniu bezpieczeństwa.