ClearPass Policy Management System

OmniVista 2500 Network Management System

Narzędzia do zarządzania sieciami konwergentnymi oraz wykorzystywanymi w centrach danych.

System Alcatel-Lucent Enterprise OmniVista™ 2500 Network Management System (NMS) umożliwia spójne zarządzanie oraz wgląd w całą sieć, zwiększając wydajność systemu informatycznego oraz usprawniając prowadzenie działalności. Zapewnia kompletny zestaw narzędzi do zarządzania konwergentnymi sieciami kampusowymi oraz sieciami w centrach danych. Ta jednolita platforma realizuje funkcje bezpieczeństwa za pośrednictwem rozwiązania Alcatel-Lucent Unified Access oraz umożliwia wizualizację topologii w dużych, zróżnicowanych infrastrukturach sieciowych.

Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu sprawnością sieci, bezpieczeństwem sieci, politykami, ruchem, aktualizacją i zmianami wersji oprogramowania, ten skalowalny system nadzoruje codzienne operacje i funkcje sieci. System OmniVista 2500 NMS to wysoce skalowane rozwiązanie dostępne zarówno w tradycyjnym modelu serwerowym oraz w postaci maszyny wirtualnej, zapewniającej lepszą obsługę technologii SaaS.

Interfejs administratora jest elastyczny i dostępny o każdej porze, z dowolnego miejsca, za pomocą standardowych przeglądarek internetowych. Aby zapewnić większą elastyczność, funkcje RESTful API umożliwiają ustandaryzowaną interakcję z zewnętrznymi lub dostosowanymi do indywidualnych potrzeb aplikacjami na zamówienie.

OmniVista 2500 NMS zwiększa wydajność codziennego działania systemu informatycznego, co gwarantuje większy komfort użytkowania.


> Dowiedz się więcej o produkcie OmniVista 2500 Virtual Machine Manager

Korzyści: OmniVista 2500 Network Management System

 • Zapewnia internetowy interfejs do zarządzania, umożliwiający spójny wgląd w całą sieć, zwiększając wydajność systemu informatycznego oraz usprawniając prowadzenie działalności
 • Dzięki dostępności w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, umożliwia inteligentną integrację z najnowszymi technikami internetowymi
  • Interfejs internetowy jest wyposażony w panel zarządzania, który można dostosować do potrzeb administratora sieci w zakresie najczęściej używanych lub najważniejszych funkcji zarządzania
  • Interfejsy mostka północnego (ang. North-bound)  oparte na interfejsie  Restful API z łatwością można zintegrować z dostosowanymi funkcjami zarządzania siecią lub systemami zewnętrznymi
 • Wysoce skalowany system jest dostępny jako tradycyjny serwer lub urządzenie wirtualne, zapewniając obsługę technologii SaaS. Można go instalować w systemach operacyjnych Microsoft® i GNU/Linux® lub uruchamiać jako urządzenie wirtualne z jego własnym systemem operacyjnym w różnych programach nadzorujących opartych na VMware®
 • Zapewnia ujednolicone zarządzanie całą siecią, w tym sprzętem sieciowym firm trzecich dostarczonych przez Alcatel-Lucent
  • Dzięki integracji z systemem Clear Pass™ Policy Management System, oferuje łatwość i spójność zarządzania usługami BYOD
  • Zapewnia wsparcie dla architektury Unified Access umożliwiając wymuszanie realizacji polityk w sieciach bezprzewodowych i  przewodowych z wykorzystaniem profilu użytkownika, poprzez ujednolicony zestaw instrukcji
 • Upraszcza zarządzanie zmianami konfiguracji poprzez operacje tworzenia harmonogramów i kopii zapasowych
 • Zmniejsza koszt i skraca czas niezbędny do wdrożenia QoS oraz list kontroli dostępu w tysiącach urządzeń, zapewniając spójne działanie systemu zgodnie z politykami
 • Zapewnia otwarte podejście poprzez integrację z zewnętrznymi rozwiązaniami do wykrywania/zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi (IDS/IPS) lub wszelkimi innymi powiadomieniami dotyczącymi nieautoryzowanego dostępu, wykorzystując funkcje monitoringu bezpieczeństwa i ruchu, wbudowane w rozwiązania OmniSwitch™ oraz bezprzewodowe
 • Stwarza możliwość płynnego, w pełni zintegrowanego zarządzania przenoszeniem maszyn wirtualnych (VM) oraz zapewnia że wraz z nimi są przenoszone polityki sieciowe. Możliwość wyświetlania do 10 maszyn wirtualnych z najwyższym wskaźnikiem wykorzystania sieci oraz testowania jitteru, opóźnień oraz latencji pomiędzy maszynami wirtualnymi umożliwia menedżerom aplikacji uzasadnienie przenoszenia maszyn wirtualnych

Charakterystyka: OmniVista 2500 Network Management System

 

 • Platforma
  • Jeden skonsolidowany interfejs do uruchamiania sieci, rozwiązywania usterek, analizy wydajności, operacji konfiguracyjnych
  • Ujednolicone zarządzanie usługami, zasobami i użytkownikami sieci dla sieci przewodowych i bezprzewodowych
  • Interfejsy north-bound RESTful API zapewniające współdziałanie aplikacji
 • Interfejs użytkownika
  • Klient internetowy oparty na protokole HTML5, zapewniający elastyczność  obsługi (tablety)
  • Interfejs użytkownika utworzony z przestrzeganiem zasad Web 2.0, umożliwiający prostą nawigację, spójny obieg zdarzeń oraz prostotę obsługi
 • Panel zarządzania
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz analiza kluczowych wskaźników wydajności sieci poprzez wizualne widżety
  • Pełny wybór ekranów, danych oraz innych ważnych informacji sieciowych oraz o urządzeniu, z zaawansowanymi możliwościami raportowania
 • Topologia
  • Obsługuje wykrywanie urządzeń Alcatel-Lucent Enterprise oraz urządzeń firm trzecich,
  • Wizualizacja topologii dla infrastruktury logicznej i fizycznej, z informacją o rzeczywistym powiązaniu z sąsiadami (podsieć IP, warstwa 2, protokoły urządzeń sąsiadujących LLDP) oraz aktualnym stanem urządzenia
  • Dynamiczna, dostosowana mapa logiczna oparta na filtrach zdefiniowanych przez użytkownika (podsieć IP, lokalizacja, model, informacje opisowe podane przez użytkownika)
 • Konfiguracja ujednoliconego dostępu
  • Ujednolicony interfejs użytkownika dla przewodowego i bezprzewodowego profilu umożliwiający dostęp na podstawie uprawnień użytkownika
  • Spójna konfiguracja uwierzytelniania oraz definiowania profilu użytkownika końcowego, zapewniająca realizację odpowiednich uprawnień dostępu oraz dynamicznych polityk opartych o kryteria biznesowe
 • Widok zasad
  • Umożliwia konfigurację oraz uruchamia polityki zarządzania szerokością pasma oraz poświadczeniami dostępu do sieci za pośrednictwem obiegu zdarzeń opartym na zadaniach
 • Usługi BYOD
  • Umożliwiają integrację z funkcją ClearPass, zapewniając ujednolicone uwierzytelnianie ze spójnym sprawdzaniem definicji profilu we wszystkich komponentach rozwiązania
 • Virtual Machine Manager
  • Pojedynczy miejsce, z którego obsługuje się wszystkie operacje na fizycznej i wirtualnej infrastrukturze sieciowej
  • Łączy się z platformami wirtualizacji przedsiębiorstw oraz programami nadzorującymi wiodących producentów, VMware vCenter® and Citrix™ XenServer® w celu wykrywania i rejestrowania sprzętu
  • Śledzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym pomiędzy maszyną wirtualną a infrastrukturą sieciową

Oprogramowanie do zarządzania sieciami bezprzewodowymi

Alcatel-Lucent OmniVista 3600 Air Manager to pakiet oprogramowania, które służy do zarządzania bezprzewodową siecią lokalną LAN, zapewniając scentralizowany wgląd i kontrolę nad jej elementami. OmniVista 3600 zmniejsza koszty administrowania infrastrukturą bezprzewodową, poprawia jej wydajność, niezawodność oraz zwiększa bezpieczeństwo sieci.

OmniVista 3600 to rozwiązanie do zarządzania sferą operacyjną sieci, udostępniające pełny zestaw funkcji, takich jak monitoring użytkowników i urządzeń w czasie rzeczywistym oraz scentralizowane zarządzanie konfiguracją i zgodnością z wymogami. Oferowane rozwiązania z zakresu zarządzania przeznaczone są dla całego personelu IT, zapewniając każdemu pracownikowi dostosowany wgląd w stan monitoringu oraz szczegółowe informacje niezbędne do wykonywania pracy. Co najważniejsze, rozwiązania te oferują pełny wgląd w stan systemu, dzięki czemu dział IT przez cały czas posiada dokładne informacje o położeniu użytkowników oraz działaniu sieci.

Korzyści: OmniVista 3600 Air Manager

 •  Stanowisko pomocy poziomu pierwszego i drugiego ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do użytkownika, zapewniające rozwiązywanie problemów i błyskawiczne naprawianie awarii bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN).
 • Lepsza ochrona dzięki dostępności danych archiwalnych na temat aktywności użytkownika w sieci bezprzewodowej.
 • Dokładna ocena w czasie wydajności i pojemności sieci. Proaktywne planowanie rozbudowy sieci w celu zwiększenia jej pojemności.
 • Zależność pomiędzy mapą siły sygnału, mapą interferencji, a położeniem użytkownika pozwalająca na szybkie rozwiązywanie problemów z sygnałem.
 • Elastyczność w strategii wdrażania wraz z możliwością stopniowej wymiany starszego sprzętu przy wykorzystaniu oprogramowania OmniVista 3600 jako wspólnej, scentralizowanej platformy do zarządzania.
 • Zapobieganie licznym problemom dotyczącym bezpieczeństwa, wynikającym z nieprawidłowej konfiguracji sprzętu bezprzewodowego.
 • Wykrywanie najbardziej niebezpiecznych, a jednocześnie najczęściej występujących zagrożeń mających źródło w lokalnych sieciach bezprzewodowych.
 • Uproszczone zadanie rozsyłania oprogramowania firmware w przypadku dużych organizacji.

Charakterystyka: OmniVista 3600 Air Manager

 • Monitorowanie użytkowników, sesji i urządzeń pod względem obciążenia pasma, siły sygnału, danych na temat jakości usługi i historii roamingu
 • Zapis danych historycznych z około dwóch lat, wzorzec roamingu użytkownika oraz szczegółowe raporty na temat przepustowości
 • Informacje o lokalizacji w czasie rzeczywistym
 • Zarządzanie bezprzewodowymi rozwiązaniami wielu producentów
 • Kontrole zgodności oraz wymuszanie reguł konfiguracyjnych
 • Wykrywanie i klasyfikacja nielegalnych punktów dostępowych
 • Automatyczne rozsyłanie, planowanie i weryfikacja aktualizacji oprogramowania firmware

Dokumentacja

Datasheets