Zunifikowany dostęp ułatwia użytkownikom obsługę

Rozwiązanie realizujące koncepcję zunifikowanego dostępu Alcatela-Lucenta zapewnia jednorodne usługi sieciowe i identyczny sposób obsługi urządzeń przewodowych i bezprzewodowych. Jest to jedyne rozwiązanie zgodne z całym portfolio korporacyjnym, co uzyskano poprzez aktualizacje oprogramowania przełączników i systemu zarządzania. Dzięki temu nie ma konieczności demontażu i wymiany urządzeń. Za pomocą tego przyszłościowego rozwiązania można:

  • Rozwiązać problemy stojące przed korporacjami próbującymi nadążyć za najważniejszymi trendami rynkowymi, takimi jak mobilność, BYOD i korzystanie z chmury
  • Zapewnienie pracownikom swobody wyboru dowolnych urządzeń (korporacyjnych lub osobistych), dowolnych metod dostępu (przewodowych lub bezprzewodowych), z każdego miejsca i o każdej porze
  • Zapewnienie bezpiecznych, wysokiej jakości aplikacji, zwłaszcza do komunikacji multimedialnej, czyli przesyłu głosu, obrazów i wideo
  • Zastosowanie metody BYOD bez przeciążania pracowników działu informatycznego i z zachowaniem bezpieczeństwa sieci
  • Skonsolidowanie infrastruktury w ograniczenia miejsca w serwerowni, kosztów energii i uproszczenia topologii
  • Uproszczenie operacji działu informatycznego poprzez zunifikowane zarządzanie, wdrożenie automatyzacji i jedną definicję polityki w infrastrukturze przewodowej i bezprzewodowej, od brzegu do rdzenia sieci