Produkty i rozwiązania

Portfolio firmy BinTec Elmeg zapewnia szeroką gamę produktów, które są niezbędne do rozwoju nowoczesnych i bezkonkurencyjnych przedsiębiorstw.

Produkty z grupy voice:
- do 30 uczestników: elmeg hybird 120j, elmeg hybird 130j;
- do 50 uczestników: elmeg hybird 300;
-więcej niż 50 odbiorców: elmeg hybird 600.

Rozwiązania mobilne:
Elmeg D131, elmeg D141, elmeg D151R, elmeg DECT150, elemeg DECT200, elmeg DECT200M, elmeg DECT400, elmeg DECT Handset 400-40, Ascom i62.

Telefony IP i akcesoria:
Elmeg S530, elmeg S560, elmeg IP120, elmeg IP-S290plus, elmeg IP-S400, elmeg CS290, elmeg CS410, elmeg T100, elmeg T500.

Oprócz wyżej wymienionych produktów BinTec Elmeg prowadzi także sprzedaż oprogramowania, urządzeń do sieci bezprzewodowej, routerów i innych hybrydowych rozwiązań teleinformatycznych.