Produkty i rozwiązania

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów oferta FCA została podzielona na czternaście specjalistycznych rozwiązań, takich jak:

Rozwiązania dla nowoczesnych węzłów sieci optycznej

 • OptiNode - system okablowania stacyjnego w węzłach centralowych

System OptiNode obejmuje rozwiązania służące do budowy różnej wielkości węzłów optycznych. W skład systemu wchodzą stojaki i przełącznice światłowodowe ODF, szafy teleinformatyczne pozwalające na montaż sprzętu teletransmisyjnego oraz wyposażenie dodatkowe. Dzięki skalowalności i dużej liczbie akcesoriów możliwe jest planowanie, budowanie, a także stopniowa rozbudowa węzłów optycznych do pojemności wielu tysięcy włókien z uwzględnieniem wszystkich aspektów technicznych i ekonomicznych. Rozwiązaniami doskonale uzupełniającym system OptiNode są także systemy duktów kablowych OptiDukt oraz okablowania opisane w kolejnych rozdziałach które są nieodzownymi elementami nowoczesnego węzła optycznego

 • OptiDukt - rozwiązanie do budowy tras kablowych, dedykowanych dla kabli światłowodowych
 • OptiPlex - system realizujący pasywne zwielokrotnienie falowe

Rozwiązania dla zewnętrznych linii telekomunikacyjnych

 • MikroKan - system mikrokanalizacji światłowodowej
 • OptiLine - system do budowy zewnętrznych linii optycznych
 • FibAir - system do budowy sieci podwieszanych w oparciu o kable ADSS
 • OPGW - system do budowy linii światłowodowych z wykorzystaniem przewodów OPGW
 • FTTA - system dla rozwiązań radiowych, w skład którego wchodzą

Rozwiązania aktywnego zwielokrotnienia falowego i diagnostyka sieci

 • Systemy xWDM - aktywny system zwielokrotnienia falowego
 • OptiTest - diagnostyka sieci optycznych

Systemy xPON oraz Active Ethernet dla sieci FTTH- rozwiązania transmisyjne dla sieci FTTH

Stworzona przez FCA oferta do budowy sieci FTTx poprzedzona została staranną selekcją rozwiązań. Elastyczność, a zarazem kompleksowość oferty pozwala zabezpieczyć bieżące, a także przyszłe potrzeby sieci małych i dużych operatorów. W przypadku budowy infrastruktury pasywnej, dużą elastyczność wprowadza użycie mikrokanalizacji światłowodowej. Oferta urządzeń aktywnych przygotowana została w oparciu o renomowanych producentów Calix i Genexis. Portfolio firm Calix        i Genexis charakteryzuje modularność i elastyczność rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta. Ważną cechą jest kompatybilność rozwiązań obu producentów.

Rozwiązania dla sieci FTTH czyli światłowód do abonenta

 • OptiHome MDU - system FTTH dla budynków wielokondygnacyjnych
 • OptiHome SDU - system FTTH dla budynków jednorodzinnych
 • OptiHome FITH - system okablowania wewnątrzmieszkaniowego FTTH