IP3011

Nowy model dla połączeń ISDN lub All IP.

Brama IP3011 zastępuje bramę IP3010, posiada 1 interfejs PRI do sieci publicznej oraz 30 kanałów konferencyjnych.

  • Następca bramy IP3010
  • Zalecana do instalacji „all in one box“-PBX oraz instalacji UC do 500 użytkowników
  • 30 kanałów głosowych (1 PRI)
  • Możliwych 30 kanałów konferencyjnych