IP38

innovaphone IP38 to jedyna analogowa bramka VoIP wśród produktów innovaphone. W przeciwieństwie do innych bramek VoIP innovaphone, bramka IP38 nie posiada interfejsów ISDN, wyposażona jest ona w 8 portów analogowych FXO i przeznaczona do użytku jako bramka medialna. W instalacjach, w których przeważają połączenia analogowe zostaną one za pomocą bramki IP38 konwertowane na dane cyfrowe, tworząc w ten sposób podstawę nowoczesnej telefonii IP.

Bramka VoIP IP38 umożliwia zasadniczo podłączenie centrali PBX innovaphone - w szczególności w obsłudze małych instalacji PBX. Urządzenie to obsługuje najważniejsze funkcje centrali PBX jak np. Fax-over-IP-Protokoll T.38, za pomocą którego obsługiwane są stabilne połączenia faksowe w protokole IP. W bramce IP38 nie zostało przewidziane gniazdo do CF, dlatego też w celu obsługi danych, które zapisywane są standardowo na karcie Compact Flash np. archiwizacji wiadomości nagranych na poczcie głosowej, zapisania melodii słyszanej podczas zawieszenia rozmowy lub też indywidualnych zapowiedzi telefonicznych, konieczne jest wykorzystanie serwera zewnętrznego lub też innej bramki VoIP z gniazdem CF. Należy zwrócić uwagę na to, że interfejsy analogowe używane są wyłącznie do obsługi połączeń analogowych. W przypadku podłączenia analogowych urządzeń końcowych, należy w tym celu wykorzystać adaptery analogowe: IP22, IP24 oraz IP28.