IP6010

Brama VoIP IP6010 wyróżnia się największą wydajnością spośród wszystkich bram innovaphone i jest dzięki temu doskonałym komponentem sprzętowym dla dużych systemów telefonicznych oraz centrali telefonicznych w dużych firmach wielooddziałowych. Dwa łącza ISDN PRI (Primary Rate Interface) mogą być wykorzystane do podłączenia już istniejących centrali telefonicznych lub w redundancji lokalnej (alternatywne wyjście do sieci zewnętrznej w przypadku uszkodzenia centrali). Dodatkowy port BRA (Basic Rate Access) w bramce VoIP IP6010 może być użyty do celów administracyjnych lub do podłączenia lokalnej sieci ISDN.

Wydajny procesor bramy VoIP IP6010 umożliwia uruchomienie nie tylko dużych instalacji VoIP, ale również platformy aplikacji innovaphone dla systemu Linux. Dodatkowe aplikacje, które działają na bazie systemu operacyjnego Linux, mogą być bezpośrednio zainstalowane na bramce VoIP i korzystać z karty pamięci Compact – Flash. Tak więc na przykład oprogramowanie innovaphone do tworzenia raportów może być zainstalowane i używane nie tylko na serwerze zewnętrznym, ale także bezpośrednio na bramce VoIP IP6010.