innovaphone Operator

Sprawna obsługa połączeń telefonicznych - ich przekierowywanie oraz przełączanie, odgrywa w dużych firmach bardzo ważną rolę. Jeśli pracownicy są nieobecni, chwilowo zajęci lub znajdują się poza miejscem pracy połączenia telefoniczne wracają do centrali. Operator obsługujący połączenia przychodzące musi na bieżąco analizować sytuację, aby  w możliwie najszybszy sposób przekierować rozmowę telefoniczną bezpośrednio do wybranego rozmówcy, mając jednocześnie na uwadze jego status dostępności (Presence). Bez odpowiedniego sprzętu obsługa połączeń w firmie staje się dużym wyzwaniem.

innovaphone Operator to nowoczesna konsola operatora do użytku w centralach telefonicznych oraz Call Center. Aplikacja ta oparta jest na oprogramowaniu komputerowym, obsługiwana jest intuicyjnie i doskonale wspiera operatorów telefonicznych, którzy za pomocą myszy lub  klawiatury dokonują przełączania lub przekierowania połączeń. Inwestycje w drogi sprzęt w przypadku innovaphone Operator nie są więc konieczne, obsługa połączeń odbywa się wyłącznie za pomocą komputera i aplikacji innovaphone Operator, która zapewnia operatorowi konsoli szczegółowy przegląd połączeń przychodzących, wychodzących, zaparkowanych oraz przekierowanych. Wyszukiwarka w innovaphone Operator umożliwia szybkie wyszukanie kontaktów za pomocą LDAP a funkcjonalność BLF -  Busy Lamp Field sygnalizuje na bieżąco status dostępności wybranych abonentów - unikając w ten sposób ślepych transferów (blind transfer).