innovaphone Queue Monitor

Systemy telefoniczne VoIP innovaphone PBX umożliwiają obsługę central telefonicznych, serwisów Hotlines lub telefonicznych centrów obsługi klienta - Call Center. Każdy, kto oferuje takie systemy chciałby być na bieżąco poinformowany o wykorzystaniu infrastruktury monitoringu: ilości połączeń przychodzących i ich czasu oczekiwania w kolejce połączeń, ilu rozmówców rozłącza się przedwcześnie, zanim nastąpi przekierowanie połączenia. innovaphone Queue Monitor (iQM) - monitor kolejki innovaphone - jest aplikacją w systemie Windows, która pokazuje w czasie rzeczywistym za pomocą graficznego interfejsu stan kolejek w centrali telefonicznej VoIP innovaphone PBX. Aplikacja ta ułatwia ocenę, czy dostępne zasoby są wystarczające do obsługi połączeń przychodzących. W ten sposób innovaphone Queue Monitor przyczynia się do zwiększenia zadowolenia klientów dzięki ulepszonej jakości usług.

Różnorodne liczniki i wskaźniki innovaphone Queue Monitor dostarczają informacji o aktualnej sytuacji systemu serwisowego. Sygnalizują one obciążenie systemu połączeniami przychodzącymi, ilość połączeń oczekujących oraz ich czas oczekiwania i dokonują analizy danych w odniesieniu do wartości maksymalnych w określonym czasie lub okresie. Różne funkcje alarmowe oraz systemy wczesnego ostrzegania innovaphone Queue Monitor umożliwiają ustawienie limitów - w ten sposób żadne połączenie nie zostanie pominięte a dostępność systemu nie zostanie nadwyrężona. W celu zapobiegania przeciążenia pracowników połączeniami przychodzącymi w aplikacji innovaphone Queue Monitor istnieje możliwość indywidualnego ustalenia czasu pracy, w którym nie będą oni obsługiwać połączeń.

innovaphone Queue Monitor jest doskonale zintegrowany z centralą telefoniczną VoIP innovaphone PBX. Niskie koszty wdrożenia i eksploatacji sprawiają, że inwestycja ta dostępna jest dla każdego przedsiębiorstwa, które korzysta z centrali telefonicznych, serwisów Hotlines oraz Call Center i którego celem jest optymalizacja ich jakości i wydajności.