innovaphone Reporting

innovaphone Reporting to aplikacja służąca do rejestracji i analizy połączeń telefonicznych w firmie w czasie rzeczywistym. Za pomocą tej aplikacji dostarczane są cenne informacje na temat ruchu telefonicznego w całej firmie lub tylko w poszczególnych działach. Moduł innovaphone Reporting  ułatwia analizę zastosowanych rozwiązań, ich celowość oraz użyteczność.

Za pomocą indywidualnie konfigurowalnych filtrów istnieje możliwość w innovaphone Reporting generowania ustawień raportowania wg dowolnych kategorii np. kraje, działy lub pracownicy, jak również rejestracja połączeń dla wyznaczonych przedziałów czasowych lub konkretnych godzin. Analiza ta zapobiega tworzeniu się zatorów w obsłudze połączeń i ułatwia optymalizację pracy systemu telefonicznego w firmie. Wyniki raportowania mogą być eksportowane do plików w formacie XML, CSV lub PDF a następnie dalej przetwarzane.