innovaphone Voice Recording

Istnieje wiele sytuacji, w których zapisy rozmów telefonicznych są konieczne. Dotyczy to przede wszystkim służb ratowniczych, policji, straży pożarnej czy też banków lub innych instytucji, ponieważ umowy zawarte podczas rozmowy telefonicznej są wiążące.

Dla takich właśnie scenariuszy aplikacja innovaphone Voice Recording jest doskonałym rozwiązaniem. W celu jej aktywacji wymagane jest stosowne zezwolenie oraz odpowiednie licencje. Centrala innovaphone PBX będzie nagrywała wszystkie rozmowy telefoniczne, wychodzące oraz przychodzące. Rozmowy nagrywane będą z wykorzystaniem telefonów IP, telefonów analogowych, urządzeń Dect IP oraz telefonów komórkowych.

Aplikacja innovaphone Voice Recording umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych w różnych wariantach:

  • wszystkie połączenia
  • tylko połączenia biznesowe
  • wybrane fragmenty rozmów
  • ręcznie lub automatycznie wybrane rozmowy
  • połączenia telefoniczne z pogróżkami.