System ACD

Automatyczna dystrybucja połączeń - inteligentna obsługa połączeń.

innovaphone PBX oferuje możliwość utworzenia wielu kolejek połączeń oczekujących. Rejestracja nie jest wymagana, dlatego też licencja na port nie jest wykorzystana. Liczba połączeń oczekujących w kolejce połączeń może zostać ograniczona a limit czasu oczekiwania "uwalnia" oczekujących rozmówców z kolejki, jeżeli nie zostali oni połączeni. Różnorodny wybór tonów DTMF, zgodny z zapowiedziami umożliwia przekierowanie połączenia zgodnie z życzeniem klienta. W ten sposób możliwe jest wykorzystanie systemu ACD w kolejce połączeń oczekujących.