New Voice

New Voice jest światowym integratorem rozwiązań ICT. Oferuje rozwiązania w zakresie szeroko pojętego ratownictwa, bezpieczeństwa, biznesu i procesu komunikacji, jak również technologii IT oraz automatyki.

Spółka została założona w 1991 roku. W tym czasie wdrożyła ponad 3000 systemów na wszystkich rynkach świata, w ścisłej współpracy z ważnymi przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi, wiodącymi producentami sprzętu, integratorami oraz dostawcami oprogramowania związanego z bezpieczeństwem. 

Innowacyjność połączona ze szwajcarską precyzją

Od ponad 20 lat, MobiCall jeśli chodzi o innowacyjność i rozwiązania przyszłościowe, opiera się na szwajcarskiej jakości. Nowe funkcje i moduły związane z bezpieczeństwem są stale rozbudowywane i integrowane w ramach jednego standardowego rozwiązania.

Najnowocześniejsza technologia

Od 2013 roku, New Voice pozwala na integrację systemów alarmowych ze środowiskiem VoIP. Do dystrybucji wiadomości, oprócz standardowych wiadomości testowych i głosowych, wykorzystywany jest standard XML. W ten sposób możliwe jest zintegrowanie alarmów wideo (alarmy na podstawie ruchu i analizy przechwyconego obrazu) z nowoczesnymi infrastrukturami komunikacyjnymi. 

Zorientowanie na klienta

Wymagania naszych klientów definiują możliwości oraz zakres działania platform multi-aplikacyjnych MobiCall.

„Bezpieczeństwo pod kontrolą”

W celu zapewnienia zgodności z naszą zasadą „Bezpieczeństwo pod kontrolą”, New Voice ewoluował od dewelopera aplikacji do integratora systemów. Nasi eksperci integrują funkcje związane z bezpieczeństwem, skupiając się na wszystkich producentach platform komunikacyjnych. Aktualnie zmierzamy do światowego rynku przez interaktywną, audiowizualną komunikację zdarzeń. Integracja systemów w tym obszarze, jest tylko częścią całego podejścia, które wykorzystujemy aby sprostać naszym zasadom. Jako dostawca rozwiązań wdrażamy interfejsy do wszelkich połączeń alarmowych, wezwań pielęgniarek, czujników ognia, systemów zarządzenia budynkami i sterowania procesami. Nasza siła tkwi także w integracji nadrzędnych ośrodków kontroli bezpieczeństwa i systemów zarządzania siecią.

„Security over IP”

„Jednolita komunikacja zdarzeń” jest na ustach wszystkich i nadal będzie ważnym zagadnieniem. Przewidując przyszłe zmiany, New Voice w ciągu ostatnich lat skupił się na konwergentnych rozwiązaniach: rozwiązania głosowe, dane i zabezpieczenia udostępnione są w inteligentnych sieciach opartych na protokole IP. „Security over IP” oferuje wiele możliwości dla bezpiecznych i skutecznych procedur alarmowych wykorzystywanych do gromadzenia i dystrybucji informacji w obrębie całej organizacji.