Produkty i rozwiązania

Rozwiązanie MobiCall jest platformą złożoną z wielu aplikacji, która w pełni integruje wszystkie procesy ważne dla klienta. Ta przyszłościowa koncepcja pozwala na zredukowanie liczby interfejsów do minimum, a tym samym znacznie zmniejszenie kosztów inwestycji, eksploatacji i konserwacji. 

Konwergentne rozwiązania prezentowane przez firmę New Voice obejmują nie tylko rozwiązania IT, telekomunikacyjne, mobilne, IP-DECT, WiFi, telefonii mobilnych/3G, ale również aspekty bezpieczeństwa takie, jak ochrona osób i mienia. 

Nasze motto: „Bezpieczeństwo pod kontrolą poprzez sieć IP”.

W tym roku, Szwajcarskie przedsiębiorstwo New Voice, obchodzi swoje XX-lecie. Firma obecna jest na całym świecie w następujących obszarach: zakładach opieki zdrowotnej i domach opieki, hotelarstwie, bankowości i ubezpieczeniach, instytucjach edukacyjnych, policji i straży pożarnej, wojsku itp.

Platforma MobiCall spełnia wszystkie wymagania klientów:

  • połączenia alarmowe, zagrożenia bombowe, nagrywanie rozmów alarmowych;
  • bezpieczeństwo osobiste, automatyczny nadzór pracowników, lokalizacja/śledzenie;
  • ewakuacja;
  • pożary, włamania, alarmy IT i  techniczne;
  • konferencje i nagrywanie głosu;
  • poczta głosowa, IV, hotline, funkcje wake-up;
  • zarządzanie zadaniami;
  • zarządzanie kryzysowe;
  • centrum powiadamiania kryzysowego;
  • inne niestandardowe aplikacje związane z bezpieczeństwem.